Herbapol - masz to w naturze

Herbapol Lublin

Zapytania ofertowe

Zakup mikrofalowego mienralizatora 16.08.2017Attachments:
- Zapytanie ofertowe download »
- Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 download »

Zakup chromtografu HPLC 16.08.2017Attachments:
- Zapytanie ofertowe download »
- Formularz oferowy - Załącznik nr 1 download »

Zakup 1 układu dwóch spektrometrów ASA 16.08.2017Attachments:
- Zapytanie ofertowe download »
- Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 download »

Zakup demineralizatora 16.08.2017Attachments:
- Zapytanie ofertowe download »
- Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 download »

Budowa prototypowej instalacji na potrzeby środowiska symulującego - zlecenie wykonania projektu linii prasy do ziół- umowa o dzieło dla 4 osób 07.08.2017Attachments:
- Zapytanie ofertowe download »
- Załącznik1: Formularz ofertowy download »
- Załącznik2: Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania download »
- Załącznik3: Oświadczenie dot. zaangażowania w realizację projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS download »