Herbapol - masz to w naturze

Herbapol Lublin

Zapytania ofertowe

Budowa prototypowej instalacji na potrzeby środowiska symulującego - zlecenie wykonania projektu linii prasy do ziół- umowa o dzieło dla 4 osób 21.04.2017Attachments:
- Zapytanie ofertowe download »
- Załącznik1: Formularz ofertowy download »
- Załącznik2: Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania download »
- Załącznik3: Oświadczenie dot. zaangażowania w realizację projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS download »
- Wyniki postępowania ofertowego 16.05.2017 download »