Aktualności

Powrót do listy

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Lublin

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Lublin

Nasza firma otrzymała nagrodę główną w kategorii „Duże Firmy – Lokomotywy Gospodarcze Miasta” w tegorocznym Konkursie o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin!

To zaszczytne wyróżnienie otrzymaliśmy za realizację nowoczesnych i innowacyjnych projektów inwestycyjnych, pozytywny wpływ na lubelski rynek pracy, internacjonalizację rynków zbytu, silną markę w kraju i zagranicą, aktywne działanie na rzecz rozwoju gospodarczego miasta Lublin, a także ogromne wsparcie szpitali oraz placówek medycznych w czasie pandemii.

Tytuł Laureata Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Lublin przyznawany jest w pięciu kategoriach: „Innowacyjność”, „Duże Firmy – Lokomotywy Gospodarcze Miasta”, „Obecność Na Rynku Globalnym”, „Młode Firmy” oraz „Przemysły Kreatywne”. Kandydaci do nagrody w poszczególnych kategoriach powinni posiadać siedzibę lub wykonywać swoją działalność na terenie Miasta Lublin, przestrzegać przepisów prawa oraz wyróżniać się znaczącym wkładem w rozwój gospodarczy miasta. Laureatów wyłania Kapituła Konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele biznesu, świata nauki, mediów i samorządu.

Dziękujemy za docenienie naszej pracy i gratulujemy pozostałym laureatom!

Produkty Herbapol