Informacje dla akcjonariuszy

03.11.2020: Trzecie wezwanie Akcjonariuszy „Herbapol-Lublin” S.A. do złożenia dokumentów akcji - więcej >>

15.10.2020: Drugie wezwanie Akcjonariuszy „Herbapol-Lublin" S.A. do złożenia dokumentów akcji - więcej >>

30.09.2020: Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy „Herbapol-Lublin" S.A. do złożenia dokumentów akcji - więcej >>