Informacje dla akcjonariuszy

Obecnie nie ma żadanych ogłoszeń wymaganych przez prawo lub statut Spółki podlegających publikacji na stronie internetowej zgodnie z art. 5 par. 5 kodeksu spółek handlowych.