Powrót do listy

XXII Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności

XXII Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności

W marcu 2018 roku wsparliśmy produktami etap centralny Olimpiady, który odbył się w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie.

61 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski walczyło o tytuł laureata. Etap centralny po raz pierwszy odbywał się w Lublinie.

Zmagania konkursowe Olimpiady obejmowały dwa etapy pisemne, podczas których wyłoniono 15 laureatów. Sześciu z nich, z najwyższą punktacją walczyło w finale o tytuł najlepszego z najlepszych. Zmagania finałowe odbywały się na scenie, w obecności licznej widowni.

Wyniki XXII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności:

I miejsce: Klaudia Jonkisz z Technikum nr 8 w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych
w Bielsku Białej

II miejsce: Wiktoria Suchy z I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Przemyślu

III miejsce: Kamil Gryzło z Technikum nr 11 w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof.
O. Bujwida w Krakowie

IV miejsce: Magda Marciniak z I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Lublinie

V miejsce: Aneta Kotlarek z II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gorzowie Wielkopolskim

VI miejsce: Sandra Marciniak z I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdyni

Laureaci mają otwarte drzwi na studia wyższe, otrzymali także cenne nagrody pieniężne i rzeczowe ufundowane przez instytucje, które objęły honorowym patronatem olimpiadę oraz przez sponsorów.

Firma Herbapol-Lublin wsparła to wydarzenie, przekazując swoje produkty, które posłużyły do przygotowania śniadań, obiadów oraz przerw kawowych podczas Olimpiady.

Produkty Herbapol