03.11.2020: Trzecie wezwanie Akcjonariuszy „Herbapol-Lublin” S.A.

TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY „HERBAPOL-LUBLIN” S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki „Herbapol-Lublin” S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm. z Dz.U. z 2020 r. poz. 875) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających akcje Spółki w formie dokumentów do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji i rejestracji w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez dom maklerski wybranym przez Walne Zgromadzenie.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Diamentowa 25, 20-471 Lublin, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.
Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.
Niniejsze wezwanie jest trzecim spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

Evangelos Evangelou                                                                                Artur Bielak

Prezes Zarządu                                                                                           Członek Zarządu                           

Pobierz skan dokumentu >