Powrót do listy

53. Wydziałowy Konkurs Prac Magisterskich kierunku Farmacja WUM

53. Wydziałowy Konkurs Prac Magisterskich kierunku Farmacja WUM

15 marca 2017 roku w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie rozstrzygnięto 53. edycję Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej na kierunku Farmacja.
Na Konkurs Prac Magisterskich dla kierunku Farmacja wpłynęło 26 prac magisterskich wykonanych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w roku akademickim 2015/2016.

I nagrodę otrzymała Klaudia Wojcieska za pracę pt.:
Aktywność tiolaktonazy w surowicy krwi u pacjentów hospitalizowanych z powodu pierwszego w życiu zawału serca z uniesieniem odcinka ST

II nagrodę otrzymała Urszula Luchowska za pracę pt.:
Poliestrowe koniugaty fluorochinolonów i bisfosfonianów
– synteza i analiza strukturalna

III nagrodę otrzymała Alicja Sztokfisz za pracę pt.:
Badanie efektów zablokowania kaskady kinaz MEK na działanie przeciwnowotworowe trzech różnych inhibitorów proteasomu

Dalsze miejsca zajęły w kolejności:
IV miejsce: Martyna Katarzyna Gawryjołek za pracę pt.:
Wpływ diety wzbogaconej w sprzężone trieny kwasu linolenowego na zawartość prostaglandyny E2 w wątrobie szczurów w stanie fizjologicznym

V miejsce: Alicja Bieńkowska za pracę pt.:
MikroRNA jako potencjalny czynnik wpływający na efektywność transdukcji z udziałem rAAV
Miłym akcentem na zakończenie Finału było wręczenie wszystkim uczestnikom upominków od Sponsorów, w tym Herbapolu-Lublin. Mamy nadzieję, że absolwenci – mimo ogromnej popularności leków i zaawansowanych technologii – będą dzięki temu pamiętać o dobroczynnych właściwościach ziół dostępnych w naturze!

 

Produkty Herbapol